Szerző: szerdai | 2021. február 6. szombat

Séta a Várban

Január utolsó szombatján a Rudas fürdőnél találkoztunk, és onnan indulva a Várkert Bazáron át értük el a Várat. Ott is, és menetközben is voltak érdekes látnivalók. Páran felkészültünk 1-1 nevezetességből, és megosztottuk a többiekkel a legfontosabb tudnivalókat. Néhány régi képeslapon láthattuk, hogyan is változott a Vár 1-2 helyszíne 100 év alatt. A séta során egy áhítatos könyvből is felolvastuk az aznapi részt.

Évi

Évi csodálatos pogácsáját  meg kell még említenem! Fotó nincs róla, mire észbe kaptam, már csak röntgen felvétel készülhetett volna. 😋Nagyon sajnálom, hogy Szildi  ismertetője a Mátyás kútról nem lett videón rögzítve, aki hallotta, nem fogja elfelejteni😊, olyan üdítő  és inspiráló volt! Remélem, vállal még hasonlóakat számunkra. Zoltán remekül vezetett minket! Az első meglepetés akkor ért, amikor 15.00-kor megérkezett a csapat a Savoyai teraszra, ahol elvileg 3-ra vártam őket, de a megelőző programok ismeretében felkészültem a késésre. De nem! Zoli tartja a tempót, úgyhogy közben mindent megnéztünk, amit terveztünk, sőt többet! Zoli, külön köszönöm, hogy elhívtad András barátodat, akinek olyan humora van, hogy nagyon kompatibilis volt Misiével, Laciéval és a többiekével, plusz köszönet, hogy hozta a kinyomtatott jegyzeteimet, és segített az aktuálist kiválogatni.

Eszter

Az én Uram, az Úr, megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. (Ézs 50,4)

Van olyan beszéd, amely elfárasztja a hallgatót, és van olyan, amely megerősíti. Mai igénk azt ígéri, hogy Isten megtanít úgy beszélni, hogy tudjuk erősíteni az elfáradtakat. Olyan jó lenne mindig érdemi választ adni a kérdésekre. Nagy szükség van arra, hogy tudjuk bátorítani a gyerekeket, helyesen tanácsolni a bizonytalanokat, vigasztalni azt, akinek arra van szüksége, s nem okoskodni, kioktatni, fecsegni, hanem igét mondani, amin keresztül maga Isten szól bele az emberek életébe.

Mi ennek a feltétele? Igénk folytatásából kiderül: „Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr, megnyitotta fülemet…” Tehát mielőtt kinyitom a számat, odatartom a fülemet. Isten minden reggel mondani akar valamit, legyek hát tanulékony tanítványa, s akkor lesz olyan mondanivalóm, ami megerősít, sőt megtérésre segít másokat.

Annak azonban, amit Istentől hallok, nekem kell engedelmeskednem először. Így folytatódik az ige: „Én pedig nem voltam engedetlen”. Nem véletlenül szerepel e rövid leírásban kétszer is a tanítvány szó. Isten megtanít mint tanítványát beszélni.

A bibliai sorrend tehát ez: figyelek Isten igéjére (mégpedig minden reggel), engedelmeskedem annak mint tanítható tanítvány, és akkor nem a magamét mondom majd, hanem az ő igéjét tudom továbbadni az elfáradtaknak s mindenkinek.

Az ige útja: a fülemen át a szívembe, s onnan a számba. Onnan tovább mások fülébe… Olyan sok felesleges, hitvány és tisztátalan beszéd jön ki a szánkon. Legyen tele a szívünk Isten igéjével, hiszen amivel tele van a szív, az csordul ki a szájon (Mt 15,18).

Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja, január 30-ai áhítat

Szerző: szerdai | 2021. január 31. vasárnap

2020

A 2020. év mindenki számára rendkívüli volt. A COVID-19 világjárvány miatt sok korlátozással, az életünk jelentős megváltozásával kellett szembenéznünk, és így volt ez a hitünk megélését tekintve is.

Az évről készült videóban összefoglaltuk, hogyan zajlott ez az év a Szerdai kör életében.

https://drive.google.com/file/d/1XF0hop-mPOB2juf5CPvOM26CfL10vSCc/view?usp=sharing

Szerző: szerdai | 2019. december 1. vasárnap

2019. ősz

Szeptember 22-én, vasárnap, az istentisztelet után  bebarangoltuk a Sas-hegyet. Belenéztünk a látogatóközpont kiállításába, keresgéltük Budapest nevezetes pontjait a lenyűgöző panorámában, majd egy 1 órás vezetett sétán vettünk részt. Ezen a tanösvényen sok érdekes információt hallhattunk a védett terület növényeiről és a környékről.

Október 23-a idén szerdára esett. Az esti bibliaóra előtt néhányan meglátogattuk a Tündér-sziklát. A Normafától indultunk, végül a Szépjuhásznénál értünk vissza a városi forgalomba.

November 16-án, szombaton a Biblia Szövetség úrvacsoráról szóló alkalmait hallgathatták meg az érdeklődők (pár szerdais is) templomunkban.

Novemberben újra igés lapokat gyártottunk az idősek szeretetvendégségére, és szerdáról szerdára gyakoroltuk az előadandó énekeket. A hónap utolsó napján volt a szeretetvendégség,  melyre énekekkel és zsoltárfelolvasással készültünk. Többen betegek lettek, de az Úr nem hagyott magunkra: Gyöngyi is jött segíteni, és később az éppen kántálásra készülő kórustagok is csatlakoztak, így végül szép számú kórus énekelhette el a Jézushoz jöjjetek, megfáradtak kezdetű kánont, az Ó hála az Úrnak c. éneket, valamint az idős testvérekkel együtt egy karácsonyi éneket, a Ó jöjjetek hívek, ma lelki nagy örömmel kezdetűt. Utána Géza a Filippi 4 alapján tartott igehirdetést, majd az úrvacsorai közösség után a szeretetvendégség és a beszélgetések ideje jött el, legvégül pedig a rendrakásé a nagyteremben és a konyhában…

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

 

Szerző: szerdai | 2019. október 27. vasárnap

2019. nyár

Kérdezi anyukám: mi tetszett Piliscsabán? Egyértelmű volt a válasz. A pingpong. Akikkel a legtöbbet játszottam: B. Ildikó, Ny. Laci, Sz. Csilár és most ide tegyünk 3 felkiáltó jelet, egy! Kettő! Három! Így ni. Ami igazán nem volt jó, az, amikor elestem a rollerrel. 11 órakor volt naponta a torna, amit Kővágó Győző bácsi tartott és Viczián Miklós bácsi fotózott. Nagyon köszönjük! Géza bácsinak köszönjük, hogy használhattuk az asztalitenisz ütőket. Még hadd tegyem hozzá, hogy Gyöngyi néni tartotta a gyerek órákat Gyöngyivel és Rékával. Mi 8-an voltunk, 4 óvodás és 4 nagy. Én még eddig soha nem írtam az Áldás, békességbe. Remélem tetszett.

Péter Janka

 

Nyári beszámolónkat a szokásostól eltérően egy találós kérdéssel folytatnám. Felismered, kedves olvasó, hol mondja Isten nekünk a következő szavakat?

„ …nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren,” … akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok,” „Mert, aki szeretne örülni az életnek és jó napokat látni; forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet; mert az Úr szeme az igazakon van,” „Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét.” „… egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak,”

Annyit segítek, hogy mindez egyetlen levélben található.

Felemelő volt reggelente újra, kiadósan beszélgetni Istennel, aki szólt hozzánk a Biblia lapjairól az útmutatóban kijelölt Ó- és Újszövetségi részből. Az egyéni csendesség óráját a félórás közös imaalkalom előzte meg, rövid igemagyarázattal, a most lelki értelemben vett, megizmosodó férfitestvérek vezetésével. Ekkor együtt imádtuk Urunkat, dicsőítettük őt, hálát adtunk neki, bűnt vallottunk, könyörögtünk az otthon maradottakért, betegeinkért, a szenvedőkért.

10 órakor vettük át, szépen sorban haladva, a fent idézett sorok fejezeteit, Horváth Géza lelkipásztorunk szolgálatával és tolmácsolásában. A hétnek ezt a címet adta: „Örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg Isten, az Úr.”

A lányom már említette a kis csoportos beszélgetéseket megelőző egészségügyi tornát, ahova csatlakozott a gyereksereg.

Délután választhatóan éneklés és kirándulás tette teljesebbé a napunkat. Sokan elsétáltunk a Gomba sziklához. Az utolsó napon néhányan a Klotild-barlang keresésére indultunk, gyönyörű erdei utakon járva.

4 órától meghívott vendégek tartottak, színvonalas és tartalmas, gyülekezetünket érintő előadásokat. Többek között a jövőképünkről, a mai Európáról keresztyén szemmel, missziói irányzatokról, a gyülekezetünk honlapjával kapcsolatos tudnivalókról és a közösségekről a Bibliában, a középkorban és a reformáció idején.

Az esti áhítatokon Szepesy László lelkész szolgált Igével, a következőkben megjelölt helyeken olvasható Igét alapul véve: Zsid.4,13; Kol.2,14; Mt. 12,29; 4 Móz.21,4-9; Jn.6,47-48 és 2 Kir.7,1-9

A hét során sok spontán beszélgetés alakult ki teázgatás, dinnyézés vagy séta közben. Mindenki élhetett a lehetőséggel és megkereshette a faliújságra kitett névsorban megjelölt beszélgetőtársát.

Urunk megajándékozott egy nagyon jó légkörű, testvéries, szeretetteljes héttel a Krisztusban, hogy hasonlóképpen folytassuk a „hegyről” lejőve, az év minden napján. Élni és cselekedni, amire eljutottunk, kegyelemben, hit által, megmaradni az élő Krisztussal való szoros kapcsolatban, a napi bibliaolvasás által, Krisztushoz ragaszkodva lehetséges. Itt közreadom a megfejtést: Péter első levelét olvastuk délelőttönként. Érdemes volt!

Péter Zita

Forrás: Áldás, békesség! 2019. szeptemberi szám.

Képek a csendeshétről

 

Szerző: szerdai | 2019. október 27. vasárnap

2019. tavasz

Az év első fele rövid hírekben:

Az év elején tartottunk egy közös ebédet, mely után a napi igéről beszélgettünk testvéri közösségben (február 10.).

Március végén, április elején igés lapokat készítettünk 2 szerda este (a bibliaóra után) az idősek szeretetvendégségéhez.

Húsvéthétfőn (ápr. 21.) a hárshegyi szívtúrát jártuk be, majd virslizéssel zártuk a napot. Hárshegyi képek

Május 10-én András és Ildikó esküvőjén vettünk részt. Esküvői fotók

Május 15-én egy teremtéskutató jött a gyülekezetünkbe, és a mi lehettünk ennek az eseménynek a házigazdái. Erről készült egy cikk is…

De előtte néhány fotó a fent említett többi eseményről:

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

 

Teremtéspárti csillagászat

Az egek hirdetik Isten dicsőségét címmel tartott angol nyelvű előadást Helmut Welke (USA, QCCSA) 05.15-én gyülekezetünkben, melyet Weber István tolmácsolt.

A Biblia és a tudomány nincsenek konfliktusban, a tudomány alátámasztja a Bibliát, az evolúciós elméletekben nincs tudományos megalapozottság – ezeket a csillagászat tudománya szempontjából világította meg az előadó. Kiemelt szempontjai voltak: nagyon különleges bolygón élünk, nagyon különleges központi csillagunk van; hogyan születnek és hogyan halnak meg a csillagok; üstökösök és bolygók kérdései.

A kozmológia tudománya azt kutatja, hogy honnan, hogyan keletkezett és fejlődik a világegyetem.

Ma a csillagászatot teljesen uralja az ősrobbanás (Big Bang) elmélete.

A XX. század közepén két tény vált világossá a csillagászok előtt. Az első, hogy a világegyetemnek van kezdete. Ezt a világi tudomány művelői sem tudták tagadni, pedig az volt az elképzelésük, hogy az mindig is létezett. A kutatások alapján azonban teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a világegyetemnek van egy kezdő időpontja. A másik ilyen tény, hogy a világegyetem egyre tágul, a fény sebességénél is gyorsabban növekszik.

Ez a két tény a Bibliával is megegyezik. A Biblia világosan beszél arról, hogy a világnak kezdete van, és hogy Isten kifeszíti az egeket. Az ősrobbanás elmélet hirdetői arra törekedtek, hogy mindent próbáljanak megmagyarázni Isten nélkül, de ez az elmélet ezer sebből vérzik. Azonban van egy alternatíva: Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet (1Móz 1,1), az Úr igéje alkotta az eget (Zsolt 33,6), az eget fátyolként teríti ki (Ézs 40,22), az ő értelme feszítette ki az eget (Jer 51,15), Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget (Zsolt 104,2).

A világegyetem sokkal nagyobb annál, mint ahogy el tudjuk képzelni. Milliószámra vannak benne galaxisok, százmillió számra vannak bennük csillagok, és minden egyes csillag különleges. A világi tudósok azt mondják, hogy a világegyetem olyan hatalmas, hogy ez pont kizárja Isten létezését. Az előadó felvázolt egy másik szempontot: Isten törődik a Föld bolygón élő emberekkel, ad nekik szabályokat, hogy aszerint éljenek, foglalkozik a bűneikkel, megígéri számukra a Megváltót, aki visszajön. Felmerülhet a kérdés: ha Isten ennyire törődik az emberekkel, miért nem csak a Földet teremtette meg, esetleg egy Naprendszerrel? Mi itt a Tejútrendszer és az egyéb galaxisok jelentősége? Miért teremtett volna Isten ilyen hatalmas világegyetemet? Rá kell jönnünk, hogyha a világegyetem ilyen hatalmas, akkor Isten még ennél is hatalmasabb! Jézus azt mondta, hogy még a fejünk hajszálait is számon tartja – és a földkerekségen 7 milliárdnál is többen vagyunk. És milyen hatalmas Isten: a gondolatainkat, a reményeinket is ismeri, tudja, hogy mire vágyunk, mire van szükségünk. Amikor imádkozunk Hozzá, akkor teljesen tisztában van azzal, amit kérünk Tőle, ismer minket. Egy adott időpontban valószínűleg rengeteg más ember is imádkozik. El sem tudunk képzelni egy olyan komputert, amely mindezt számon tartja. Ez a tény is a mennyek Istenének dicsőségét hirdeti!

Az előadás további része arról szólt, milyen különleges bolygó ez a Föld, és milyen különleges a Nap. Nagyon érdekfeszítő volt ez is, engem egészen lebilincselt.

Szőke Zoltán

 

 

Szerző: szerdai | 2019. október 24. csütörtök

Csendesnap, 2018. november 3.

Lassan már egy éve volt: tavaly novemberben, a Biblia Szövetség szokásos őszi, pasaréti csendesnapjához a Szerdaisok kicsiny csapata is csatlakozott, együtt hallgattuk meg a Krisztushoz méltó egységben címmel meghirdetett igei alkalmakat, majd elsétáltunk egyikünk lakásába, ott rakott krumplit készítettünk, ettünk, és beszélgettünk a csendesnapon elhangzottakról. Néhány kép

1Kor 1,1-12 A szakadások

1Kor 3,9-16 A szakadások kiváltó okai

1Kor 3, 1-3.9-15 A szakadások megszüntetése

1Kor 3,9-17 Az apostoli egyházkép

Igemagyarázók: Kovács-Hajdú Albert, Weber István, Sipos Ajtony Levente, Horváth Géza, Cs. Nagy János.

 

Idén is szeretettel várunk!

Szerző: szerdai | 2018. november 29. csütörtök

Szerdai 35 – a hálaadó alkalom

A Szerdai megalakulása óta 35 év telt el, melyről hálával emlékeztünk október 27-én.

A bevezető gondolatok között elhangzott, hogy van miért és van kinek hálát adnunk. Isten adta és adja ezt a közösséget. A Józs 24,13-14 alapján elgondolkoztató, hogy a mostani kis csapatunk is a korábbi generációk szolgálatából és hűségéből él; elhagyunk-e mindent, ami elválaszt Istentől; fakad-e hálaként belőlünk Úrnak való szolgálat?

A további igei gondolatokat Földvári Tibor lelkipásztorunk a napi igéből, az Ef 2,20-22-ből hozta. A Szerdaiban sokan megfordultak az évtizedek során, mindenkit az Úr Jézussal való közösség kötött össze. Most hogy vagyunk itt? Hitéletünk, közösségi életünk boldog, és az Úr dicsősége látszik rajta, vagy esetleg leépült? De az Úr népe soha nem épül le, mert ennek az épületnek erős alapja van, az Ige, a szegletkő pedig Jézus Krisztus, „akiben ti is együtt építtettek”, Jézus személyében van a felépíttetés, az Ő váltságműve ennek az alapja. Isten fel akar építeni.

A Szerdai ifit sokszor jellemezték úgy, hogy mindig a Bibliával foglalkozik. Tibor az első karácsonyán Pasaréten az ifinktől igékkel feldíszített karácsonyfát kapott, nagy örömet és bátorítást szerezve ezzel számára, mert az Ige ilyen fontos. Az ifinek is. Az Úr Igéje betölt örömmel most is?

A felolvasott igeszakaszban az Úr Jézussal való közösség össze van kapcsolva a lelki testvérekkel való közösséggel. Az együtt felépülés alapja az Úr Jézus személye, cselekvője Isten: kegyelemből Igéje és Lelke által történik a felépülésünk úgy, hogy nekünk ezt hinnünk kell.

Hol kell megújulnunk? Mi mindenért lehetünk hálásak, amit fölépített már az Úr bennünk és általunk? „Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban” (Ef 4,15).

A régi Szerdaisok ezt követő élménygazdag beszámolójából következzen most pár gondolat.

Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban” (Csel 2,42). A Szerdai sokféle tagját egy cél vezette: Istenhez kerüljön közelebb. Ahogy hetente részt vettünk a tanításban, ebben a kitartást Isten munkálta, és így formálódott közöttünk egy igazi közösség. Együtt töltöttük a nyári neszmélyi csendesheteket, vittük sokak részvételével egy saját színdarab révén az evangéliumot sokfelé (Kovács úr), máskor az EMO szolgálatba bekapcsolódva beszéltünk Isten Igéjéről. Megtapasztaltuk, Isten tudott bennünket használni, amikor egy hívő családnak segítettünk a házépítés befejezésében, így kerülve el a banki elárverezést. Istennek vagyunk hálásak a közös úrvacsoráért szilveszterkor, a másokért mondott és meghallgatott imádságért.

Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság” (2Kor 3,17). Akik idejártunk, legelsősorban valamennyien Istentől akartuk megérteni az élet nagy kérdéseire a saját meggyőződés szerinti válaszainkat. Én is. Lelke munkálkodott a közösségben, szabadnak éreztem magam, nem zavart a többiek mássága, sőt, bennük az ajándékba kapott testvért láttam. Nagyon jók voltak a közös kirándulások, a beszélgetések, ami öröm, de ez mind ráadás. A közösséget a mindenható Isten tartotta meg, és tette áldottá. Hitbeli kérdéseimre, párválasztás, szakmaválasztás, a választ megtaláltam, ami küzdelmes időszak volt.

Felelevenedtek a film-szín-házi klub, a kirándulások, a nagy szurkolás / imádság a közénk járó pár hosszú együttjárásakor, a baráti segítő jobb a házasságkötés után a lakásfelújítás során. Amit az Igében olvasunk, az igaz a közösségre és a mi egyéni életünkre: „De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited” (Lk 22,32). Isten tudja előre, mi fog történni, és könyörög értünk. Ő hűséges maradt, és ez az, ami megtart. „Légy hív mindhalálig” (Jel 2,10b)… azért lehetünk hűek, mert hű az Isten! Ebbe bele tudunk kapaszkodni. Ne a saját hűségünkben bízzunk!

A 103. zsoltár hálaadó szavai után közös fénykép készült, majd szeretetvendégséggel zárult a program.

Képek

Szerző: szerdai | 2018. október 30. kedd

Szerdai 35 – előkészületek

A Szerdai ifi (Szerdai kör) 35. évfordulójára készülve egy szerda este igés kártyákat készítettünk, szombat kora délután pedig nekiláttunk a  szendvicsek és tea elkészítésének, a templom és a nagyterem berendezésének…

Így lett 120 db igés kártya 8 testvér keze nyomán,

kb. 150 széket tettünk körívesen, 8 asztalt állítottunk fel,

247 db szendvics, 10 l ízesítés nélküli rooibos és 20 l ízesített gyümölcstea készült el 9 ember közreműködésével 200 perc alatt.

 

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.

Szerző: szerdai | 2018. október 30. kedd

Őszi kirándulás

Október 22-én kirándultunk. Fényképes beszámoló itt.

Szerző: szerdai | 2018. szeptember 19. szerda

Evangelizációs hét

Kedves Szerdaisok,

a jövő hét szerdai bibliaóránk beolvad az evangelizációs sorozatba. Utána szokás szerint együtt teázunk, sütizünk a termünkben. Gyertek!

Az egész hétre! Szeptember 23-30.

http://www.refpasaret.hu/pasaret/hirdetesek/2018-09-23-30_ev.pdf

Hívjunk másokat is!

Szeptember 30-án 8:50-től pedig úrvacsorai mosogatási szolgálatunk lesz. Jelentkezni Andinál vagy a szokásos táblázatunkban lehet.

Older Posts »

Kategóriák